The 47th Hong Kong Open Dance Competition (Public)

Date: 01/07/2019

Organizer: KTCRPA

Award:         Jazz (Group) Silver Award

Awardee:    MOK HOI YI (5A) HUI WING KA (3C) NG WING YI (3C) LIU SUM YEE (3M) HO KA LAM (3S) WAN YU TING (4A) NG KA KI (3E) CHEUNG HOK YUI (1A) CHAN YEE TING (1C)

Top