Enhanced Smart Teen Project

Date: 13/07/2019

Organizer: Education Bureau

Award:        Outstanding Students

Awardee:   Hui Ming Tsun (2S) Hui Tsz Wai (2S) Cheung Wing Tung (2S) Peng Shing Wai (2S)

Top