Inter-School Swimming Competition

Date: 01/07/2019

Organizer: HKSSF Yuen Long Secondary School Area Committee

Award:        Boys C Grade Free Style Relay Fifth Place

Awardee:   WONG KING TO (2S) CHAN SAU YUI (2A) WONG TSUN HEI (2S) HOU CHUN KA JAY (1E) WONG CHUNG MAN (1E)

Top